Методична робота

Ефективність навчально-виховного поцесу закладу визначає діяльність методичної служби, ключовою особою якої є вихователь-методист 

            Тракслер Сільвія Золтанівна (стаж 44р.) та Підгорна Романа Віталіївна                              

                                                                  

              

Адже вихователь – це не професія, це – доля

У своїй роботі педагоги закладу керуються словами народної мудрості:

Якщо думати про рік – сій жито,

Якщо думати про вік – сади дерево,

Якщо думаєш про віки – рости і виховуй дітей.            

 

Методична робота у дошкільному навчальному закладі

Методична робота – це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності.

Методична робота  – це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного педагога (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу  в цілому, а в остаточному результаті  – на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку  дітей.

Для того, щоб вирішити складні завдання, що постають перед дошкільним закладом, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив, що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому дошкільному навчальному закладі є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвитку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку нового змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.