Для вас, батьки

сімя

Шановні батьки!

 Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3  «Дзвіночок», який знаходиться за адресою: місто Хуст, вулиця Жайворонкова 1а, задовольняє потреби громадян в здобутті дошкільної освіти.

Для зарахування дитини до закладу необхідно пред’явити наступні документи:

– заява батьків або осіб, які їх замінюють;                                                                                     – медична довідка про стан здоров’я  дитини, з проходженням усіх спеціалістів;                 – медична довідка про епідеміологічне оточення;                                                                       – свідоцтво про народження (копія);                                                                                             – – довідка про щеплення;                                                                                                                 – при наявності пільг – документи, що їх підтверджують.

Порядок оформлення медичної картки дитини (форма 26/о):

– у дошкільний  навчальний заклад оформляються всі діти, які не мають протипоказань по стану здоров’я;

– підготовка дітей здійснюється дільнічним лікарем-педіатром;

– дані про профілактичні щеплення.                                                                                                 Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією. Вся документація повинна бути підписана дільничим лікарем.

Правила для батьків  

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати і розвивати її в родинному колі. (Ст. 7 п. 3 Закону України «Про дошкільну освіту»):

  1. Загальні положення:

1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі – батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі – дошкільний заклад) . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

  1. Права батьків:

2.1 Батьки мають право:

– вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; – звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– на пільги на харчування;

– вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;

– на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;

– брати участь у заходах дошкільного закладу;

– брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

3. Обовязки батьків:

3.1.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

–  сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідного до вимог Базового компоненту дошкільної освіти;

– батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності;

–  відвідування дитиною дошкільного навчального закладу №3 не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її у родинному колі;

– забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного навчального закладу та своєчасно   повідомляти   дошкільний заклад  про  можливість відсутності або хвороби дитини;

–  слідкувати за станом здоров’я дитини та вчасно повідомляти персонал дошкільного навчального закладу про зміни та стан здоров’я дитини;

– не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров’ю дитини;

– не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;

– приводити дитину добре вимитою, одягненою в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;

– забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу;

–  своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

– в разі відсутності дитини три і більше днів, приводити дитину до дошкільного навчального закладу з довідкою від дільничного лікаря з зазначенням діагнозу або причини відсутності;

– дотримуватись встановленого розпорядку закладу;

– передавати особисто дитину вихователеві, приводячи її  до дошкільного закладу;

–  забороняється забирати дітей з дошкільного навчального закладу   батькам або особам, що їх замінюють, в нетверезому стані;

–  своєчасно  вносити  плату  за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

– батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;

– приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві, ввечері – вихователі зобов’язані передати дитину батькам;

– не забирати дітей в нетверезому стані;

– дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей;

– своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;

– відвідувати батьківські збори;

– виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;

– бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні;

– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  1. Дошкільний навчальний заклад №3 «Дзвіночок» працює за п’ятиденним робочим тижнем, 12-годинним перебуванням.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові.                                                                                

2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: початок роботи о 7.00, закінчення о 19.00.                                                                                                                                                              3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:група з 12-ти годинним перебуванням працює з 7.00 до 19.00.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  1. Медичне  обслуговування  дітей   дошкільного навчального  закладу №3 здійснюється  середнім медичним персоналом, який входить до штату закладу, під контролем лікаря на безоплатній основі.
  2. Медичний персонал здійснює   оздоровчо-профілактичні заходи,  в  тому  числі  проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль   за   станом   здоров’я,   фізичним   розвитком  дитини, організацією   фізичного   виховання,  загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних   норм   та   правил,   режимом  та  якістю харчування,  проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків та працівників закладу.
  3. Дошкільний навчальний заклад №3 надає приміщення і забезпечує  належні умови    для    роботи    медичного   персоналу   та   проведення оздоровчо-профілактичних заходів.